Date cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, S.C. Z-TECH BIKE S.RL. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate de interactiune in vederea ducerii la indeplinire a onorarii comenzilor plasate pe site-ul www.ztechbike.ro, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este folosit numai pentru a putea onora comenzile inregistrate online sau pentru a informa Cumparatorul despre statusul Bunurilor comandate si eventuale informatii suplimentare solicitate.

Refuzul de a ne oferi datele in totalitate necesare facturarii Bunurilor, determină anularea comenzii si nelivrarea bunurilor cerute.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai catre firmele de curierat care va vor face livrarea Bunurilor comandate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul social al S.C. Z-TECH BIKE S.RL.sau pe adresa de mail, romania[at]ztechauto.com sau p.rotar@ztechbike.com.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Observații:

  • orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
  • orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
  •  Modalitatea de informare „verbal” se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).

Securitatea datelor cu caracter personal

S.C. Z-TECH BIKE S.RL. certifica faptul ca indeplineste cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal si utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare;

Personalul nostru este instruit in ceea ce priveste securitatea si confidentialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate in vederea onorarii comenzilor dumneavoastra.

Accesul la computerele ce contin baze de date cu caracter personal este restrictionat cu cont/user si parola.

Datele cu caracter personal nu vor fi instrainate sub nicio forma tertelor persoane straine de www.ztechbike.ro, iar accesul la baza de date este permis doar persoanelor autorizate in acest sens.